هم‌اکنون 38 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

نشست مهدویت ، نماز و حجاب در دبیرستان دخترانه هدایت زاهدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی: نشست مهدویت ، نماز و حجاب در دبیرستان دخترانه هدایت متوسطه اول ناحیه یک زاهدان ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/10/01 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی: نشست مهدویت ، نماز و حجاب در دبیرستان دخترانه هدایت متوسطه اول ناحیه یک زاهدان ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/10/01 برگزار شد.
در این نشست سرکار خانم برار بختی از اساتید مهدوی استان پیرامون موضوع فوق به ایراد سخن پرداختند.
آخرین ویرایش
در 1400/10/1 20:27

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی
05413229882
قاطع خیابان آیت الله کفعمی و مصطفی خمینی
پیامک
30001366